โรงงานเราที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนและประเทศตุรกี มีทีมงานที่มีประสบการณ์มาก มีวิศวกรมืออาชีพ​​ มีผู้ออกแบบที่ยอดเยี่ยมด้วย คนงานเรามีประสิทธิภาพ ทางเราจึงนำระบบการจัดการความปลอดภัยมาตรฐาน ก่อนสินค้าเราออกจากโรงงาน เราตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นทุกชนิดอย่างรายละเอียด ซึ่งทำให้การดำเนินการเราได้แล้วเสร็จเกินกว่าหลายประเทศ ได้รับการยกย่องจากลูกค้าชาวจีนและชาวต่างประเทศ

กระบวนการผลิตรวม

 • ก่อนวาดภาพเครนดีไซน์ด้วยวิธีการ3Dและวิเคราะห์

 • คำนวณด้วยวิธีการANSYS

 • ผลการคำนวณทำด้วยการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 • เราควบคุมคุณภาพ ทำตามการรับรองมาตรฐานระบบ ISO9000 เรารับรองได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทำด้วยวัตถุดิบที่ดี

 • เราทำด้วยเครื่องเชื่อมหุ่นยนต์และเครื่องตัดอัตโนมัติ

 • สำหรับภายนอก เราทำความสะอาดเครื่องอย่างดี และทาด้วยสีพื้นและสีรองเพื่อสนิมและกันกร่อน

 • มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากในการบรรจุหีบห่อสินค้า ทำให้สินค้าเราปลอดภัยและขนย้ายง่าย

   

1/9
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon